Taksering

Skadetaksering

På oppdrag fra diverse forsikringsselskaper og Norsk Naturskadepool utføres taksering av bygningsskader. Dette gjelder skader på bygninger som følge av ekstremvær, manglende vedlikehold, feil utførelse, brann eller andre ulykker. 3 av våre ansatte er takstmenn sertifisert gjennom Norges Takseringsforbund.

Typisk fuktskade i bygning:

Avdekning av skade:

 

Taksering for eierskifte

Mer info kommer

 

  • Landsmålingsoppdrag Atlanterhavsvegen
  • Landsmålingsoppdrag Atlanterhavsvegen

Prosjekt 1

 
Her vil vi legge ut informasjon om noen av våre prosjekter om kort tid.

Les mer..

Prosjekt 2

 
Her vil vi legge ut informasjon om noen av våre prosjekter om kort tid.

Les mer..

Prosjekt 3

 
Her vil vi legge ut informasjon om noen av våre prosjekter om kort tid.

Les mer..