Arbeidsområder

ConsulentPartner AS kan utføre mange tjenester, vi har lang og bred erfaring innen en rekke ansvarsområder. Se vår sentrale godkjenning ved å følge denne linken http://www.consulentpartner.no/pdf/approval_certificate.pdf

Prosjektering av: 

 • Bygninger
 • Bærende konstruksjoner
 • Ferjekaier og mindre bruer
 • Mindre boligfelt og mindre veganlegg
 • Boligtomter, plassering av bygninger, utarbeidelse av situasjonsplaner
 • Jordrenseanlegg (infiltrasjons-/sandfilteranlegg)
 • Brannteknisk prosjektering; brannkonsept, brannvernplaner og instrukser

Utarbeidelse av:

 • Reguleringsplaner. Vi benytter et program som heter GISLINE Arealplan når vi tegner reguleringsplaner, dette gjør oss i stand til å levere plankartene i sosiformat. 
 • Planbeskrivelser og reguleringsbestemmelser.
 • Byggesøknader, søknad om små og store tiltak.
 • Beskrivelser og anbuds-/tilbudsdokument.
 • Perspektivtegninger (visualisering)
 • Anmeldelsestegninger (tegninger til bruk i byggesøknader). Vi benytter tegneprogrammet ArchiCad (3D) som gir oss gode muligheter til å visualisere tiltaket.
 • Tegninger av eksisterende bygningsmasse, for eksempel i forbindelse med FDV
 • Stikkeplaner; for utstikking av tiltak - overføring fra plan til terreng
 • Mengde-/masseberegninger, her benytter vi oss av et program som heter Topocad.

 Landmåling; utstikking og innmåling av:

 • Veger og anlegg
 • Bolighus
 • Større bygninger, arbeids-/aksestikking
 • Terrengprofilering, innmåling av eksisterende situasjon før prosjektering 

 

Prosjekt- og byggeledelse

 

Skadetaksering

På oppdrag fra diverse forsikringsselskaper og Norsk Naturskadepool utføres taksering av bygningsskader. 2 av våre ansatte er takstmenn sertifisert gjennom Norges Takseringsforbund.