Prosjekter

Siste:

Vi har prosjektert to stk. nye gangbruer ved Åmotan. Bruene er i stålkonstruksjon og har 18 meters spennvidde. Takk til oppdragsgiver Gjøra bygdeutvikling.

Følg linken nedenfor for å se omtale i Driva:

http://www.driva.no/nyheter/2015/11/01/Nye-bruer-p%C3%A5-plass-i-%C3%85motan-11756527.ece

Flere prosjekter:

Kai Malo

Naalsundbrua

Hollingen ferjekai

 

Harøysund fiskerikai 2014:

Prosjektering ny kai i betong. Oppdragsgiver Kleive Betongbygg AS, byggherre er Molde og Romsdal Havn IKS. Følg linken og se pressemelding angående åpningen http://molde-romsdalhavn.no/content/text_14891f93-90d9-4d4b-8cfa-15eb3837921c/1416575966723/pressemelding_fra_molde_og_romsdal_havn_pning_fiskerikai_har_ysundet.pdf

Delvis ferdig kai: