Utstyr og programvare

SIDEN ER UNDER ENDRING


Beskrivelse-/kalkulasjonsprogram
FOCUS Anbud inkl. prosesskode for Statens vegvesen
Holte Byggsafe anbud/kalkyle
Holte Byggsafe kalkulasjonsnøkkel

Dimensjonseringsprogram
Fem-design, 3D Structure (elementmetodeprogram) statiske beregninger og dimensjonering for betong og stål
G-PROG teknikk; statiske beregninger og dimensjonering for betong, stål og tre
FOCUS Konstruksjon; statiske beregninger og dimensjonering for betong, stål og tre
Program av Siving. Ove Sletten; statiske beregninger og dimensjonering av betong.